Küsitlus
Küsimustiku täitmise juhend.
K1. Palun öelge, kuivõrd Te nõustute või ei nõustu järgnevate väidetega:
1. Järelevalve maht vastab tegelikele vajadustele;
2. Kõiki piletita reisijaid tuleb kohelda karistuse mõttes samamoodi;
3. Järelevalve ametnike töö on vajalik ja põhjendatud (nt see aitab vähendada piletita sõitjate arvu);
K2. Palun märkige kuni viis liinilõike, mille järelevalve mahtu tuleks suurendada:*
K3. Palun märkige kuni viis liinilõike, mille järelevalve mahtu tuleks vähendada:*
K4. Teie ettepanekud järelevalve ametnike ja Elroni klienditeenindajate koostöö tõhusamaks korraldamiseks alates 01.01.2018 (vabas vormis).